Image bm195.GIF Parametry programu, Image bm193.GIF Parametr programu
Řízení programu - rozšíření
 
Při spouštění programů v systému Windows lze spouštěnému programu předat pomocí příkazového řádku parametry. Prvek parametry programu je textová konstanta navracející text příkazového řádku tak, jak byl programu zadán při jeho spuštění. Obsahuje jméno spouštěného programu následovaného případnými parametry. Prvek není obsažen v poli základních stavebních prvků programu, naleznete jej v lokální definici vstupních parametrů hlavní funkce programu.
 
Pomocí dalšího prvku parametr programu je možné přistupovat k jednotlivým parametrům z příkazového řádku samostatně. Jako parametr prvku se zadává číselná hodnota představující index požadovaného parametru. Je navrácen text pouze parametru zadaného indexu, prázdný text znamená konec parametrů. Index 0 představuje jméno programu. Jméno programu je navráceno tak, jak bylo zadáno z příkazového řádku. Je-li potřeba zjistit úplné jméno programu včetně cesty, použijte jméno programu s plnou cestou.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming