Image bm495.GIF Okna
Dialogy
 
Image bm540.GIF vytvoření okna
Image bm541.GIF vytvoření okna bez možnosti uzavření
 
Prvky vytvoření okna a vytvoření okna bez možnosti uzavření slouží k vytvoření nového dialogového okna. Prvky navrátí identifikační číslo okna, pomocí kterého se budou provádět později odkazy na okno (např. při jeho rušení). Současně je nové okno nastaveno jako aktivní prvek, s kterým budou prováděny následující operace. Bez vytvoření nového okna budou dialogové prvky vytvářeny v základním okně, které po vytvoření prvního prvku automaticky vypne grafický režim. Nově vytvořené okno je nastavené jako neviditelné. Doporučuje se nejdříve vytvořit dialogové prvky okna, nastavit jejich pozice a rozměry, zapnout jejich viditelnost a až nakonec zapnout viditelnost okna.
 
Image bm542.GIF okno má okraj
Image bm543.GIF okno má titulek
 
Prvek okno má okraj určuje, zda se kolem okna nebo prvku, který je vybrán identifikačním číslem prvku, zobrazí rámeček. Prvek okno má titulek určuje, zda se na horním okraji okna zobrazí titulek. Pro dialogové prvky se namísto titulku použije zesílený vnitřní rámeček. Má-li okno nebo prvek zapnutý titulek ale vypnutý rámeček, použije se tenký rámeček.
 
Image bm544.GIF vždy nahoře
 
Prvek vždy nahoře určuje, zda se okno, které je vybráno identifikačním číslem prvku, bude zobrazovat vždy nahoře, přes všechna ostatní okna a to i v případě, kdy není aktivní (nemá vstupní zaměření).
 
Image bm545.GIF měnitelná velikost okna
 
Prvek měnitelná velikost okna povoluje změnu velikosti okna. Je to logická proměnná, kterou lze číst i nastavovat. Implicitně je měnitelná velikost pouze hlavního okna programu.
 
Image bm546.GIF možné uzavření okna
 
Prvek možné uzavření okna umožňuje zakázat uzavření okna uživatelem (kliknutím na křížek v pravém horním rohu okna nebo stiskem kláves Alt+F4). Prvek je logická proměnná. Nastavením na hodnotu ANO je vypnutí okna povoleno (implicitní stav), nastavením na NE je zakázáno. Pokouší-li se uživatel okno uzavřít, je při čtení tohoto prvku navrácen příznak ANO a program může provést potřebné úkony, jako je dotaz k uložení souboru a potom až ukončení programu. Čtením se příznak požadavku o ukončení automaticky vynuluje.
 
Image bm547.GIF okno maximalizováno
Image bm548.GIF okno minimalizováno
 
Prvky okno maximalizováno a okno minimalizováno jsou logické proměnné určené ke čtení i zápisu, udávající stavy okna maximalizováno/minimalizováno.
 
Vzájemnými kombinacemi prvků okno má okraj, okno má titulek a měnitelná velikost okna lze nastavit 8 různých stavů okna nebo prvku podle následujících tabulek:
 
Dialogové okno:
okrajtitulekvelikost-->okrajtitulekvelikostminim.maxim.
nenenenenenenene
ANOnene3Dnenenene
neANOnetenkýANOnenene
ANOANOne3DANOneANOne
neneANOnenenenene
ANOneANO3DneANOnene
neANOANOtenkýANOneANOANO
ANOANOANO3DANOANOANOANO
 
Dialogový prvek:
okrajtitulekvelikost-->okraj
nenenežádný
ANOnene3D snížený
neANOnetenký 3D snížený
ANOANOne3D zvýšený a snížený
neneANOtenká čára
ANOneANOtenká čára a 3D snížený
neANOANO3D zvýšený
ANOANOANO3D snížený dvojitý

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming