Image bm338.GIF Klávesy
Klávesnice
 
Image bm349.GIF žádná klávesa nestisknuta (kód 0)
 
Image bm350.GIF Funkční klávesy
Image bm351.GIF F1 (kód 112) Image bm352.GIF F5 (kód 116) Image bm353.GIF F9 (kód 120)
Image bm354.GIF F2 (kód 113) Image bm355.GIF F6 (kód 117) Image bm356.GIF F10 (kód 121)
Image bm357.GIF F3 (kód 114) Image bm358.GIF F7 (kód 118) Image bm359.GIF F11 (kód 122)
Image bm360.GIF F4 (kód 115) Image bm361.GIF F8 (kód 119) Image bm362.GIF F12 (kód 123)
 
Image bm363.GIF Písmena
Image bm364.GIF A (kód 65) Image bm365.GIF J (kód 74) Image bm366.GIF S (kód 83)
Image bm367.GIF B (kód 66) Image bm368.GIF K (kód 75) Image bm369.GIF T (kód 84)
Image bm370.GIF C (kód 67) Image bm371.GIF L (kód 76) Image bm372.GIF U (kód 85)
Image bm373.GIF D (kód 68) Image bm374.GIF M (kód 77) Image bm375.GIF V (kód 86)
Image bm376.GIF E (kód 69) Image bm377.GIF N (kód 78) Image bm378.GIF W (kód 87)
Image bm379.GIF F (kód 70) Image bm380.GIF O (kód 79) Image bm381.GIF X (kód 88)
Image bm382.GIF G (kód 71) Image bm383.GIF P (kód 80) Image bm384.GIF Y (kód 89)
Image bm385.GIF H (kód 72) Image bm386.GIF Q (kód 81) Image bm387.GIF Z (kód 90)
Image bm388.GIF I (kód 73) Image bm389.GIF R (kód 82)
 
Image bm390.GIF Numerická klávesnice
Image bm391.GIF 0 Ins (kód 96) Image bm392.GIF 6 vpravo (kód 102) Image bm393.GIF + (kód 107)
Image bm394.GIF 1 End (kód 97) Image bm395.GIF 7 Home (kód 103) Image bm396.GIF - (kód 109)
Image bm397.GIF 2 dolů (kód 98) Image bm398.GIF 8 nahoru (kód 104) Image bm399.GIF * (kód 106)
Image bm400.GIF 3 PgDn (kód 99) Image bm401.GIF 9 PgUp (kód 105) Image bm402.GIF / (kód 111)
Image bm403.GIF 4 vlevo (kód 100) Image bm404.GIF . Del (kód 110) Image bm405.GIF Enter (kód 173)
Image bm406.GIF 5 (kód 101) Image bm407.GIF Num Lock (kód 144)
 
Image bm408.GIF Znakové klávesy
Image bm409.GIF mezera (kód 32) Image bm410.GIF 8 * (kód 56) Image bm411.GIF ] } (kód 221)
Image bm412.GIF 1 ! (kód 49) Image bm413.GIF 9 ( (kód 57) Image bm414.GIF ; : (kód 186)
Image bm415.GIF 2 @ (kód 50) Image bm416.GIF 0 ) (kód 48) Image bm417.GIF ' " (kód 222)
Image bm418.GIF 3 # (kód 51) Image bm419.GIF ` ~ (kód 192) Image bm420.GIF , < (kód 188)
Image bm421.GIF 4 $ (kód 52) Image bm422.GIF - _ (kód 189) Image bm423.GIF . > (kód 190)
Image bm424.GIF 5 % (kód 53) Image bm425.GIF = + (kód 187) Image bm426.GIF / ? (kód 191)
Image bm427.GIF 6 ^ (kód 54) Image bm428.GIF \ | (kód 220)
Image bm429.GIF 7 & (kód 55) Image bm430.GIF [ { (kód 219)
 
Image bm431.GIF Řídicí klávesy
Image bm432.GIF Esc (kód 27) Image bm433.GIF vpravo (kód 39) Image bm434.GIF Print Screen (kód 42)
Image bm435.GIF Tab (kód 9) Image bm436.GIF nahoru (kód 38) Image bm437.GIF Scroll Lock (kód 145)
Image bm438.GIF Caps Lock (kód 20) Image bm439.GIF dolů (kód 40) Image bm440.GIF Pause (kód 19)
Image bm441.GIF menu vlevo (kód 91) Image bm442.GIF Insert (kód 45) Image bm443.GIF Shift vlevo (kód 16)
Image bm444.GIF menu vpravo (kód 92) Image bm445.GIF Delete (kód 46) Image bm446.GIF Shift vpravo (kód 161)
Image bm447.GIF Back Space (kód 8) Image bm448.GIF Home (kód 36) Image bm449.GIF Ctrl vlevo (kód 17)
Image bm450.GIF Enter (kód 13) Image bm451.GIF End (kód 35) Image bm452.GIF Ctrl vpravo (kód 163)
Image bm453.GIF lokální menu (kód 93) Image bm454.GIF Page Up (kód 33) Image bm455.GIF Alt vlevo (kód 18)
Image bm456.GIF vlevo (kód 37) Image bm457.GIF Page Down (kód 34) Image bm458.GIF Alt vpravo (kód 165)

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming