Image bm252.GIF Funkce
Výpočty
 
Image bm281.GIF náhodné číslo (0 <= x < 1)
 
Náhodné číslo navrací hodnotu 0 až zadané číslo, bez zadání rozsahu navrací hodnotu 0 až 1. Interval možných hodnot náhodného čísla zahrnuje nulu, ale nezahrnuje koncovou hodnotu. Např. pro implicitní interval 0 až 1 může výsledné náhodné číslo dosáhnout hodnoty 0, ale nikdy nedosáhne hodnoty 1, číslo bude vždy maximálně těsně pod hodnotou 1.
 
Image bm282.GIF druhá mocnina
Image bm283.GIF druhá odmocnina
Image bm284.GIF absolutní hodnota
Image bm285.GIF celočíselná část
Image bm286.GIF desetinná část
Image bm287.GIF inkrementace (přičte 1)
Image bm288.GIF dekrementace (odečte 1)
 
Funkce rozdělení čísla na celočíselnou a desetinnou část nezávisí na znaménku, int(-x) = -int(x).
 
Image bm289.GIF sinus
Image bm290.GIF cosinus
Image bm291.GIF tangens
Image bm292.GIF cotangens
Image bm293.GIF arcus sinus
Image bm294.GIF arcus cosinus
Image bm295.GIF arcus tangens
Image bm296.GIF arcus cotangens
Image bm297.GIF převod stupňů na radiány
Image bm298.GIF převod radiánů na stupně
 
Výpočty goniometrických funkcí se provádějí v radiánech. Je-li požadován výpočet ve stupních, je možné použít funkce pro převod mezi stupni a radiány.
 
Image bm299.GIF dekadický logaritmus
Image bm300.GIF přirozený logaritmus
Image bm301.GIF přirozený exponent
Image bm302.GIF faktoriál
 
Výpočet faktoriálu se provádí pro argument zaokrouhlený na nejbližší celočíselnou hodnotu. Platné hodnoty argumentu faktoriálu jsou v rozsahu -170 až +170. Pro záporné hodnoty argumentu je výsledek výpočtu pro liché číslo záporný, pro sudé číslo kladný (lichý nebo sudý počet operací násobení).
 
Image bm303.GIF vzdálenost bodu
Image bm304.GIF souřadnice X bodu
Image bm305.GIF souřadnice Y bodu
 
Funkce vzdálenost bodu slouží k výpočtu vzdálenosti bodu od počátku souřadného systému nebo vzájemné vzdálenosti dvou bodů. Jako parametry se zadávají souřadnice bodu nebo rozdíly souřadnic dvou bodů.
 
Image bm306.GIF úhel bodu
Image bm304.GIF souřadnice X bodu
Image bm305.GIF souřadnice Y bodu
 
Funkce úhel bodu slouží k výpočtu úhlu bodu od osy X souřadného systému nebo úhlu směru z jednoho bodu do druhého. Jako parametry se zadávají souřadnice bodu nebo rozdíly souřadnic dvou bodů.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming