Image bm144.GIF Horizontální pozice Lucky
Lucka
 
Prvek horizontální pozice Lucky představuje souřadnici Lucky na ploše v horizontálním (tj. vodorovném) směru. S prvkem lze pracovat jako s běžnou číselnou proměnnou. Použitím v číselném výrazu lze zjistit okamžitou souřadnici Lucky (měnící se během přesunu na novou pozici). Použitím prvku jako příkaz lze nastavit novou horizontální souřadnici Lucky. Není-li Lucka viditelná, přesune se na novou pozici okamžitě. Je-li viditelná, zahájí přesun animovaně podle definice sprajtu Lucky. Přitom nečeká na dokončení předešlého přesunu, přesun se zahájí z okamžité pozice. Příkazy pro změnu horizontální i vertikální souřadnice lze uvést bezprostředně za sebou a tak zajistit přesun na cílovou pozici v šikmém směru. Je-li potřeba pohyb Lucky zastavit, je to možné provést nastavením nové pozice na její okamžitou pozici (tj. přiřadit souřadnice samy sobě). Na rozdíl od příkazu pro provedení kroku je možné přesunout Lucku i mimo plochu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming