Image bm146.GIF Směr Lucky
Lucka
 
Prvek směr Lucky představuje směr otočení Lucky udaný v radiánech (plný úhel 360 stupňů je přibližně 6.28). S prvkem lze pracovat jako s běžnou číselnou proměnnou. Použitím v číselném výrazu lze zjistit současný směr otočení Lucky. Použitím prvku jako příkaz lze nastavit směr otočení Lucky. V případě předchozího příkazu kroku nebo přesunu na zadanou souřadnici se před otočením nejdříve čeká na dokončení přesunu.
 
Pro usnadnění použití směru lze využít předdefinované konstanty úhlu, s kterými lze provádět číselné operace jako např. sčítání a dělení.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming