Image bm143.GIF Předmět před Luckou
Lucka
 
Prvek předmět před Luckou představuje předmět na políčku před Luckou. Za políčko před Luckou se přitom považuje políčko vzdálené od Lucky o jeden krok ve směru jejího otočení. Předefinováním sprajtu Lucky lze zvýšit počet směrů otočení na 8 a tím zpřístupnit i políčka v šikmém směru.
 
S prvkem předmětu před Luckou lze pracovat jako s běžnou proměnnou předmětu. Použitím ve výrazu s předměty lze testovat obsah políčka před Luckou. Leží-li políčko před Luckou mimo plochu, je navrácen předmět okraje plochy. Použitím jako příkaz lze nastavit předmět na políčku před Luckou. V případě předchozího příkazu kroku nebo přesunu na zadanou souřadnici se před změnou předmětu nejdříve čeká na dokončení přesunu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming