Image bm125.GIF Předmět před Petříkem
Petřík
 
Prvek předmět před Petříkem představuje předmět na políčku před Petříkem. Za políčko před Petříkem se přitom považuje políčko vzdálené od Petříka o jeden krok ve směru jeho otočení. Předefinováním sprajtu Petříka lze zvýšit počet směrů otočení na 8 a tím zpřístupnit i políčka v šikmém směru.
 
S prvkem předmětu před Petříkem lze pracovat jako s běžnou proměnnou předmětu. Použitím ve výrazu s předměty lze testovat obsah políčka před Petříkem. Leží-li políčko před Petříkem mimo plochu, je navrácen předmět okraje plochy. Použitím jako příkaz lze nastavit předmět na políčku před Petříkem. V případě předchozího příkazu pro přesun na zadanou souřadnici se před změnou předmětu nejdříve čeká na dokončení přesunu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming