Image bm142.GIF Lucka - viditelná
Lucka
 
Prvek Lucka - viditelná představuje příznak viditelnosti Lucky. Je-li Lucka viditelná, je její pohyb po ploše animovaný podle definice sprajtu Lucky. Po vypnutí viditelnosti Lucky se provádí její přesuny po ploše okamžitě.
 
S prvkem viditelnosti Lucky lze pracovat jako s běžnou logickou proměnnou. Použitím v logickém výrazu lze testovat, zda je Lucka viditelná. Viditelností se přitom rozumí provádění animací sprajtu Lucky, nezávisle na tom, zda je Lucka ve viditelné části plochy. Použitím prvku viditelnosti jako příkaz lze nastavit jeho hodnotu pomocí logického výrazu a tím zapnout nebo vypnout viditelnost Lucky. V případě předchozího příkazu kroku nebo přesunu na zadanou souřadnici se před zapnutím nebo vypnutím viditelnosti nejdříve čeká na dokončení přesunu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming