Image bm124.GIF Petřík - viditelný
Petřík
 
Prvek Petřík - viditelný představuje příznak viditelnosti Petříka. Je-li Petřík viditelný, je jeho pohyb po ploše animovaný podle definice sprajtu Petříka. Po vypnutí viditelnosti Petříka se provádí jeho přesuny po ploše okamžitě.
 
S prvkem viditelnosti Petříka lze pracovat jako s běžnou logickou proměnnou. Použitím v logickém výrazu lze testovat, zda je Petřík viditelný. Viditelností se přitom rozumí provádění animací sprajtu Petříka, nezávisle na tom, zda je Petřík ve viditelné části plochy. Použitím prvku viditelnosti jako příkaz lze nastavit jeho hodnotu pomocí logického výrazu a tím zapnout nebo vypnout viditelnost Petříka. V případě předchozího příkazu pro přesun na zadanou souřadnici se před zapnutím nebo vypnutím viditelnosti nejdříve čeká na dokončení přesunu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming