Image bm138.GIF Lucka - krok
Lucka
 
Zadáním příkazu Lucka - krok provede Lucka posun o krok vpřed ve směru svého otočení. Krok se neprovede mimo hranice plochy. Vzdálenost jednoho kroku odpovídá vzdálenosti dvou sousedních políček (tj. 32 grafických bodů). Koncová pozice pro cíl kroku je zarovnána na políčko. Běžně může být Lucka otočena do 4 směrů (vpravo, nahoru, vlevo, dolů). Předefinováním sprajtu Lucky lze zvýšit počet možných směrů na 8, Lucka může provést krok i v šikmém směru. Program po zahájení kroku Lucky pokračuje ve své činnosti bez čekání na jeho dokončení. Tím se liší od provedení kroku Petříka, u kterého program nepokračuje dál, dokud se krok nedokončí. V případě předchozího příkazu kroku nebo přesunu na zadanou souřadnici se před provedením kroku nejdříve čeká na dokončení přesunu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming