Image bm88.GIF Příznak
Knihovna proměnných a funkcí
 
Příznak je dvoustavová logická proměnná. Její logické stavy označujeme např. ano/ne, platí/neplatí popř. zapnuto/vypnuto - viz editace příznaku.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming