Image bm120.GIF Petřík - krok
Petřík
 
Zadáním příkazu Petřík - krok provede Petřík posun o krok vpřed ve směru svého otočení. Krok se neprovede mimo hranice plochy. Vzdálenost jednoho kroku odpovídá vzdálenosti dvou sousedních políček (tj. 32 grafických bodů). Koncová pozice pro cíl kroku je zarovnána na políčko. Běžně může být Petřík otočen do 4 směrů (vpravo, nahoru, vlevo, dolů). Předefinováním sprajtu Petříka lze zvýšit počet možných směrů na 8, Petřík může provést krok i v šikmém směru. Program je po dobu kroku Petříka pozastaven. Tím se liší od provedení kroku Lucky, u které program po zahájení kroku pokračuje v činnosti. V případě předchozího příkazu pro přesun na zadanou souřadnici se před provedením kroku nejdříve čeká na dokončení přesunu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming