Image bm89.GIF Text
Knihovna proměnných a funkcí
 
Textová proměnná obsahuje text. Text může být víceřádkový - viz editace textu.
 
Text může být v knihovně uložen ve formátu TEXT (přípona souboru TXT) nebo RichEdit (přípona souboru RTF).

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming