Image bm94.GIF Hudba
Knihovna proměnných a funkcí
 
Viz též editace hudby.
 
Hudba může být v knihovně uložena ve formátu MID (přípona souboru MID) nebo RAW-MID (přípona souboru RMI).

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming