Image bm93.GIF Zvuk
Knihovna proměnných a funkcí
 
Zvuk je určen k přehrávání zvukových efektů či mluveného slova. Pro zvuky ve formátu PCM lze přehrávat více zvuků současně. S podporou ovladače pro přehrávání MPEG Layer-3 je umožněno přehrávání i souborů MP3. Viz též editace zvuku.
 
Zvuk může být v knihovně uložen ve formátu WAV (přípona souboru WAV) nebo MPEG Layer3 (přípona souboru MP3).

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming