Image bm87.GIF Číslo
Knihovna proměnných a funkcí
 
Veškeré číselné operace v programu se provádějí pomocí reálných čísel, přesnost 15 číslic, exponent -308 až +308 (tzv. dvojnásobná přesnost 8 bajtů). Při zadávání čísla lze používat vyjádření s exponentem (např. 12.34e-45). Text čísla nesmí obsahovat mezeru. Při zápisu lze používat desetinnou tečku nebo čárku.
 
Při zadání čísla je možné uvedením znaku $ (znak dolaru) před číslem zapsat číslo v hexadecimálním tvaru (šestnáctková soustava). Např. zápis $1F odpovídá číslu 31. Podobně uvedením znaku % (znak procenta) je možné zadat číslo v binárním tvaru (dvojková soustava). Např. zápis %1001 odpovídá číslu 9.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming