Image bm251.GIF Aritmetické operace
Výpočty
 
Image bm275.GIF součet
Image bm276.GIF rozdíl
Image bm277.GIF násobek
Image bm278.GIF podíl
Image bm279.GIF modulo
Image bm280.GIF mocnina
 
Aritmetické operace slouží k provádění výpočtů číselných výrazů. Jako parametry operátoru lze uvést jeden nebo více číselných výrazů. Operace s operandy jsou prováděny postupně shora dolů, přičemž výsledek výpočtu dvou operandů se použije jako první operand pro následující výpočet. Zvláštní význam má zadání pouze jednoho operandu. Operátor rozdílu navrátí pro jeden operand jeho zápornou hodnotu, operátor podílu navrátí převrácenou hodnotu operandu.
 
Operátor modulo počítá zbytek po dělení prvního (kladného) operandu druhým. Např. výraz 8 mod 3 navrátí jako výsledek výpočtu hodnotu 2 (= 8 - 3 - 3). Pro záporná čísla je použit doplněk operandu, např. -8 mod 3 navrátí 1 (= 3 - (8 mod 3) = -8 + 3 + 3 + 3). Operace se projeví jako zarovnání čísla do intervalu 0 až druhý_operand, to lze využít např. při normalizaci úhlů.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming