Image bm254.GIF Logické operace
Výpočty
 
Image bm313.GIF ano
Image bm314.GIF ne
 
Prvky ano a ne jsou logické konstanty a představují příznaky platnosti nebo neplatnosti logického výrazu.
 
Image bm315.GIF a současně
 
Logický operátor a současně navrací příznak platnosti, jsou-li platné všechny logické výrazy zadané jako parametry (lze zadat 2 a více výrazů). Je-li některý z výrazů neplatný, je i výsledek logické operace neplatný.
 
Image bm316.GIF nebo
 
Logický operátor nebo navrací příznak platnosti, je-li platný alespoň jeden z logických výrazů zadaný jako parametr (lze zadat 2 a více výrazů). Jsou-li všechny výrazy neplatné, je i výsledek logické operace neplatný.
 
Image bm317.GIF buď anebo (výhradní nebo)
 
Logický operátor buď anebo navrací příznak platnosti, je-li právě jeden ze dvou logických výrazů platný. Jsou-li oba výrazy neplatné nebo jsou naopak oba platné, je výsledek logické operace neplatný. Jako parametry operátoru lze zadat 2 a více výrazů, výrazy se vyhodnocují postupně shora dolů, výsledek operace dvou operandů se použije jako operand pro další operaci. Následkem toho bude výsledek logické operace platný, bude-li platný lichý počet operandů, pro sudý počet platností operandů bude výsledek neplatný.
 
Image bm318.GIF neplatí-li, že
 
Logický operátor neplatí-li, že je logickou negací. Jako parametr je zadán jeden logický výraz, výsledkem logické operace bude negace platnosti logického výrazu.
 
 
Poznámka: Logické operátory "a současně" a "nebo" používají tzv. zrychlené vyhodnocování. Je-li během vyhodnocování logických výrazů výsledek logické operace zřejmý, nejsou již další výrazy vyhodnocovány. To se běžně nijak neprojeví vyjma případů, kdy je součástí logických výrazů funkce navracející logickou hodnotu, neboť se tato funkce nemusí provést. Zkušení programátoři této skutečnosti naopak využívají k zablokování provedení funkce, pokud některá z předešlých funkcí navrátila chybový výsledek operace.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming