Image bm253.GIF Porovnání
Výpočty
 
Image bm307.GIF je rovno
Image bm308.GIF není rovno
Image bm309.GIF je větší než
Image bm310.GIF je menší než
Image bm311.GIF je větší nebo rovno
Image bm312.GIF je menší nebo rovno
 
Operátory porovnání slouží k porovnávání číselných výrazů. Jako parametry operátoru lze uvést jeden nebo více číselných výrazů, výstupem operátoru je logická hodnota. Porovnání operandů je prováděno postupně shora dolů vždy mezi dvěma sousedními operandy. Operace porovnání je splněna, je-li splněno porovnání mezi všemi sousedními operandy. Zvláštní význam má uvedení pouze jednoho operandu. V tom případě se operand porovnává s nulou, tj. jakoby byl druhým operandem výraz s hodnotou 0.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming