Image bm250.GIF Číselná konstanta
Výpočty
 
Image bm250.GIF číselná konstanta
Image bm262.GIF číslice 0
Image bm263.GIF číslice 1
Image bm264.GIF číslice 2
Image bm265.GIF číslice 3
Image bm266.GIF číslice 4
Image bm267.GIF číslice 5
Image bm268.GIF číslice 6
Image bm269.GIF číslice 7
Image bm270.GIF číslice 8
Image bm271.GIF číslice 9
Image bm272.GIF desetinná tečka
Image bm273.GIF záporné znaménko
Image bm274.GIF exponent
 
Číselnou konstantu lze použít všude tam, kde je očekáván číselný výraz. Číselnou konstantu lze zadat dvěma způsoby. První možností je sestavení čísla z prvků číslic 0 až 9, desetinné tečky, znaménka a exponentu. Číslo se zadává stejně jako v běžném textovém zápisu s tím rozdílem, že zápis probíhá skládáním prvků shora dolů. Mantisová část čísla může mít až 15 číslic, exponent může být v rozsahu -308 až +308.
 
Druhou možností zadání je zápis číselného výrazu přímo do textu popisu prvku číselné konstanty. Aby se tento způsob zápisu uplatnil, nesmí konstanta obsahovat žádný prvek výše uvedeného způsobu zápisu. Za zápisem čísla může být uveden jakýkoliv text.
 
Při zadání čísla jako text popisu prvku je možné uvedením znaku $ (znak dolaru) před číslem zapsat číslo v hexadecimálním tvaru (šestnáctková soustava). Např. zápis $1F odpovídá číslu 31. Podobně uvedením znaku % (znak procenta) je možné zadat číslo v binárním tvaru (dvojková soustava). Např. zápis %1001 odpovídá číslu 9.
 
Prvky číslic 0 až 9 lze použít v programu samostatně jako číselné konstanty.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming